Gok-Zorg

Gok-zorg

Profiel

 

Binnen onze school werken klasleerkrachten en het zorgteam nauw samen om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden zich maximaal te ontwikkelen. Het zorgteam bestaat uit drie zorgjuffen:

 • An Van der Schueren: ZORG/GOK-leerkracht bij de kleuters
 • Karen Verleyen: ZORG/GOK-leerkracht van 1e, 2e en 3e leerjaar
 • Ayse Akdas: ZORG/GOK-leerkracht van 4e leerjaar
 • Huri Çoloak: ZORG/GOK leerkracht 5de en 6de leerjaar

De zorgjuffen komen elke week in de klassen om de kinderen op verschillende vlakken te ondersteunen. Ze volgen ook de zorgdossiers op en zijn bij problemen het aanspreekpunt voor ouders. Samen wordt er een oplossing gezocht en indien nodig wordt er contact opgenomen met het CLB.

Op schoolniveau

 • Organiseren van een leerling – of kindvolgsysteem
 • Organiseren van een krachtige leeromgeving
 • Organiseren van het multidisciplinair overleg (MDO)
 • Organiseren van overleg
 • Uitbouwen van een zorgbeleid
 • Zorg dragen voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van zorgbreed werken

Op klas- en leerkrachtniveau

 • Hulp bij het signaleren en analyseren van zorgen van leerlingen
 • Hulp bij de werking van het multidisciplinair overleg (MDO)
 • Hulp bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving

Op leerlingenniveau

 • Hulp bij het ‘volgen’ van leerlingen
 • Hulp bij differentiatie
 • Op vraag van leerkracht onderzoeken van: articulatie, taal, stem, …