Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

1- Externe leerlingenbegeleiding via tutors

Oudere studenten staan vrijwillig in om de leerlingen te begeleiden buiten de schooluren (woensdagnamiddag, weekends of vakantieperiode). Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten-die op school plaatsvinden- worden eerst de huistaken verricht en/of uitleg gegeven over de niet begrepen leerstof en daarna doen ze een sportieve of culturele activiteit. Vanwege de socio-economische achtergrond van de leerlingen is er vaak een drempel naar de vele sportieve- of culturele instellingen die er zijn voor jongeren in Brussel. Op deze manier maken ze hiermee kennis en worden ze aangezet om hiervan gebruik te maken. We ondervinden ook dat het welbevinden toeneemt en de leerlingen nog meer gemotiveerd naar school komen. Door het inschakelen van oudere studenten als tutoren die doorgaans voor regent studeren bereiken we een drievoudige doelstelling:

  • a. De tutoren vervullen een voorbeeldfunctie .
  • b. De tutoren hebben een gelijkaardig parcours afgelegd waardoor ze zich makkelijker kunnen inleven in de struikelblokken de leerlingen tegenkomen.
  • c. De tutoren die voor regent studeren doen kostbare praktijkervaring op.

Op school hebben we 2 voltijdse leerlingbegeleiders die deze externe leerlingenbegeleiding coördineren. Zij vormen tevens (informatie)schakel tussen de leerkrachten en de tutors zodat de begeleiding zich nog kan specifiëren naar de noden van de kinderen.

2- Naschoolse huistakenbegeleiding

Een belangrijke struikelblok is dat de leerlingen geen goede studiehouding hebben. De oorzaak hiervan is grotendeels te vinden in de thuissituatie. De leerlingen worden thuis onvoldoende opgevolgd en ondersteund en hebben vaak geen gepaste leeromgeving. We merken via geregelde huisbezoeken dat heel wat leerlingen geen eigen bureau hebben laat staan een eigen kamer en de ouders onvoldoende betrokken zijn. Hierdoor missen de leerlingen structuur en inzicht zodat ze geen studiehouding kunnen opbouwen. Daarom organiseren wij 2 keer in de week studiebegeleiding van waaraan bepaalde leerlingen moeten aan deelnemen. Deze gaan door op maandag en donderdag telkens na de schooluren. Studies hebben aangetoond dat naschoolse huistaken/studiebegeleiding de leerprestaties met 25% verhoogt!

3- Differentiatieklassen

Via klassenraden en MDO’s worden de zorgleerlingen vastgesteld. Deze leerlingen worden tijdens de middagpauze en tijdens de studiebegeleiding apart ondersteund door de zorgcoördinator en de GOK-leerkracht. Op deze manier krijgen deze leerlingen ondersteuning op maat en wordt achterstand ingedijkt.